Porady

Płyty URSA XPS skutecznym ociepleniem przyziemia

Dobrze ocieplenie fundamentów lub piwnic to istotny składnik kompleksowej termoizolacji budynku. Uwzględnienie tego problemu w fazie projektowania i budowy jest na tyle ważne, iż wszelkie poprawki stanu istniejącego są kosztowne i wymagają o wiele większych nakładów. Termoizolacja chroni jednocześnie izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną przed uszkodzeniami wynikającymi ze zjawiska zamarzania i odmarzania oraz stanowi zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi powstającymi podczas zasypywania wykopu.

Dlaczego zastosować płyty URSA XPS ?

Izolację cieplną przyziemia najlepiej wykonać przy pomocy płyt zpolistyrenu ekstrudowanego URSA XPS cechujących:
odpornością na nasiąkanie wodą oraz cykle zamarzania iodmarzania

-deklarowana wartość nasiąkliwości to 0,7 % (V/V) po 28dniach

- redukcja naprężeń ściskających przy 10% odkształceniuwzględnym ≤ 1,0 %

wytrzymałością na obciążenie - nacisk 250 - 500 kPaprzy 10 % odkształceniu krótkotrwałym

wyjątkową izolacyjnością cieplną - wartośćwspółczynnika przewodzenia ciepła deklarowana w temp. 10 °C wynosiλ = 0,034 - 0,038 W/mK zależna od grubości płyty. Dla grubościstosowanych przy ociepleniu piwnic i fundamentów d ≤ 80 cm λ =0,034 - 0,036 W/mK
odporność na kwasy humusowe i procesy starzenia..

Wyprofilowane krawędzie płyt pozwalają na zmniejszenie mostkówtermicznych

Jakie rodzaje płyt URSA XPS można zastosować w tej aplikacji?

Z oferty firmy URSA Polska do ocieplenia piwnic i fundamentównajlepiej wybrać płyty URSA XPS N-III -L o szerszym zakresiegrubości. Oznakowanie "III" wskazuje na parametr odporności naprzenoszenie obciążeń (300 kPa) przy 10% odkształceniu względnym."L " wskazuje na czterostronne "zakładkowe" wyprofilowaniekrawędzi.

Prawidłowy montaż płyt URSA XPS

Mocowanie płyt URSA XPS jest proste, leczjak w każdej dziedzinie wymaga postępowania zgodnie ze sprawdzonymiregułami.

Do klenia płyt URSA XPS przystępujemy poupływie 24h od wykonania ostatniej warstwy hydroizolacji. Jedną zwłaściwych mas do klejenia płyt URSA XPS jest BOTAZIT® BM92 schnell stanowiący jednocześnie warstwę wilgocio- lubwodochronną części podziemnych budynku. Przy braku parcia wodygruntowej klej nakładamy metodą "na placki" w ilości 5-6 placków napłytę.

Pierwszy rząd płyt opieramy na odsadzce ławyfundamentowej, a kolejne rzędy przyklejamy w układzie "mijankowym".Łączenia na krawędziach budynku wymagają przycinania skosów naodpowiednim brzegu płyty.

Materiał termoizolacyjny nie należy kołkować,gdyż obsypany grunt będzie stanowił wystarczającą warstwędociskową. Równocześnie kołkowanie spowoduje przebiciehydroizolacji, która przestanie spełniać swoje podstawowe zadanie.Przy występującym parciu wody gruntowej płyty wymagają przyklejeniana całej powierzchni.

Izolacja piwnicy powinna przechodzić w sposób ciągły poprzezizolację cokołu do izolacji ściany zewnętrznej.

Płyta URSA XPS N III PZ I posiadaspecjalne powierzchnie w formie wafla umożliwiającą skuteczniejszeprzyklejenie płyty do ściany cokołowej. Do jej montażu możnawykorzystać klej na bazie cementu (np. BOTACT VS 19 firmyBotament). Klej ten należy wymieszać z wodą w proporcji podanej naetykiecie. Rozprowadzamy go tym razem również i na krawędziachpłyty Należy zwrócić uwagę na dokładne przyleganie wzajemne płytURSA XPS.

Jeżeli strefa cokołowa obejmuje również płyty o gładkiejpowierzchni najlepiej ją uszorstnić specjalną pacą metalową. Pozakończeniu montażu płyt wystarczy jedynie przysypać je ziemiąuważając, aby nie uszkodzić izolacji gruzem lub dużymikamieniami.
Uwaga W przypadku zastosowania jako warstwy wierzchniej cokołuciężkiej okładziny np. okładzin kamiennych możliwe jest zakołkowanepłyt jedynie w strefie cokołowej.

Ocieplenie płyty fundamentowej

Do ocieplenia od zewnątrz nienośnej płytyfundamentowej można wykorzystać płyty URSA XPS N-III lubN-V zależnie od wielkości jej obciążenia i nośności gruntu..Po ich ułożeniu na wyrównanym podłożu z drobnego, ubitego żwiruoraz rozłożeniu folii polietylenowej można rozpocząć wylewaniepłyty fundamentowej.


Jaka grubość płyt URSA XPS jest zalecana ?

Zgodnie z wymaganiami prawnymi zawartymi wWarunkach Technicznych grubość termoizolacji URSA XPS podłogi,ściany zewnętrznej lub fundamentów dla budynków mieszkalnych (przyogrzewanej piwnicy) nie powinna być mniejsza niż 5 -6 cm. Pozostałewymagania podano w tabeli.


Izolacje piwnicy płytami URSA XPS w domachpasywnych wynoszą 13- 15 cm. Stąd praktyczna wskazówka dla nas, iżzależnie od komfortu cieplnego można przyjąć grubość płyt URSA XPSz wymienionych przedziałów wartości pamiętając jednocześnie, że wpierwszym rzędzie należy pamiętać o odpowiednio dużej grubościizolacji ścian zewnętrznych i dachu budynku.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...