Producenci

Logo Nowy Ląd

Nowy Ląd

Kopalnia Gipsu i Anhydrytu NOWY LĄD

Strona internetowa http://www.nowylad.com.pl

Podstawowym przedmiotem działalności Kopalni jest wydobycie i przeróbka anhydrytu i gipsu oraz produkcja materiałów na bazie wydobywanych surowców oraz działalność handlowa w tym zakresie w kraju i za granicą.

Postaciami rynkowymi anhydrytu jest anhydryt kruszony i mączka anhydrytowa.

Anhydryt i mączka anhydrytowa są to półprodukty wykorzystywane przez odbiorców w dalszej produkcji swoich wyrobów. Odbiorcami anhydrytu są cementownie, które wykorzystują go jako dodatek korygujący do produkcji cementu oraz zakłady chemiczne do produkcji nawozu rolniczego. Mączka anhydrytowa to produkt otrzymywany po zmieleniu anhydrytu kruszonego. Jest używana w górnictwie węgla kamiennego m. in. do budowy tam przeciwpożarowych, w przemyśle chemicznym – do produkcji klejów meblarskich, w przemyśle szklarskim jako wypełniacz do wytopu szkła, w przemyśle budowlanym do produkcji różnego rodzaju odmian spoiw.

Bardzo starym materiałem wiążącym (znanym również w starożytnym Egipcie, Grecji i Rzymie) jest wydobywany w niwnickiej kopalni gips. Dzięki temu, że złoża są ekologicznie czyste, a wydobywany gips posiada wysokie parametry wytrzymałościowe i jakościowe, produkowane spiowa gipsowe i anhydrytowe są wysokiej jakości.

Spółka jest niemal wyłącznym producentem gipsów specjalistycznych w Polsce,czyli gipsów medycznych, modelowych, jak i dentystycznych. Mają one zastosowanie w placówkach słuzby zdrowia jako gipsy chirurgiczne i stomatologiczne. Produkowane gipsy ceramiczne wykorzystywane są w przemysle ceramicznym do wykonywania róznego rodzaju form i modeli oraz w budownictwie do robót zdobniczych i wykończeniowych.

Inspiracje

Trwa ładowanie...